POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywaniadanych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisuinternetowego w domeniehttps://ekoopas.pl/ (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest prowadzący działalność gospodarczą Pan Łukasz Opasik pod firmą: EKO-OPAS Łukasz Opasik, z siedzibą przy: ul. Żytnia 2F, 87-800 Włocławek, NIP: 8882686698; (dalej:Administrator).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniuniezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem strony oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem,

b) usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu

c) personalizacja Serwisu dla Użytkowników

d) marketing, remarketing w serwisach zewnętrznych

c) usługi serwowania reklam

d) usługi afiliacyjne

e) prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

f) serwowanie usług multimedialnych

g) świadczenie usług społecznościowych

h) komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

i) zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednakkonieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody zzastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, któregodokonano przed tym wycofaniem.

 

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

a. podmiotom powiązanym z Administratorem

b. podmiotom współpracującym z Administratorem,

c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane

systemy i rozwiązania informatyczne,

d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,

e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,

f. kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza EuropejskiObszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania danych

– przenoszenia danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienieusprawiedliwionego interesu administratora

– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanegopodejmowania decyzji w tymdo profilowania.

 

 

V. COOKIES

 

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Właściciela.

5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

7. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

8. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatnościjednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostanąograniczone.

2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikatdostępny w Serwisie.

3. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@eko-opas.pl